PMAG® 15 GL9® – GLOCK® G19- מחסנית MAGPUL

במלאי

169

מחסנית פולימרית בעלת 15 כדורים לאקדחי גלוק 19 (לא מתאימה לאקדח גלוק 17 ואקדחי מיקרו). בעלת מבנה ייחודי של חברת MAGPUL המספקת אמינות ועמידות ללא רבב לאורך אלפי שימושים. בעלת עוקב בהטיה מבוקרת להזנה אמינה של כדורים, חלונות חיווי קיבולת, קפיץ נירוסטה, ופלטת רצפה הניתנת להסרה בקלות לטובת ניקוי. מחליקה בקלות בבית המחסנית בעת פריקה וטעינה.

PMAG® 17 GL9® – GLOCK® G17- מחסנית MAGPUL

במלאי

179

מחסנית פולימרית בעלת 17 כדורים לכל אקדחי גלוק 9 מ״מ. בעלת מבנה ייחודי של חברת MAGPUL המספקת אמינות ועמידות ללא רבב לאורך אלפי שימושים. בעלת עוקב בהטיה מבוקרת להזנה אמינה של כדורים, חלונות חיווי קיבולת, קפיץ נירוסטה, ופלטת רצפה הניתנת להסרה בקלות לטובת ניקוי. מחליקה בקלות בבית המחסנית בעת פריקה וטעינה.

PMAG® 27 GL9® – GLOCK® מחסנית MAGPUL

במלאי

290

מחסנית פולימרית בעלת 27 כדורים לאקדחי גלוק 9 מ״מ (גדול סטנדרטי). בעלת מבנה ייחודי של חברת MAGPUL המספקת אמינות ועמידות ללא רבב לאורך אלפי שימושים. בעלת עוקב בהטיה מבוקרת להזנת כדורים אמינה, חלונות מחוון קיבולת, קפיץ נירוסטה, ופלטת רצפה הניתנת להסרה בקלות לניקוי. מחליקה בקלות בבית המחסנית בעת פריקה וטעינה.

מלאי מוגבל- מחסנית ל-20 כדור לגלוק 17, 19, 26- ProMag-USA

במלאי

179

מחסנית ל-20 כדורים לאקדחי גלוק 9 מ״מ  17, 19, 26.

בנויה מפולימר DuPont™ Zytel עם תוספת פנימית מפלדה לכל אורך המחסנית.

מיוצר בארה"ב

מלאי מוגבל- מחסנית ל-25 כדור לגלוק 17, 19, 26- ProMag-USA

במלאי

185

מחסנית ל-25 כדורים לאקדחי גלוק 9 מ״מ  17, 19, 26.

בנויה מפולימר DuPont™ Zytel עם תוספת פנימית מפלדה לכל אורך המחסנית.

מיוצר בארה"ב

מלאי מוגבל- מחסנית תוף ל-50 כדור לגלוק 17, 19- ProMag-USA

במלאי

629

מחסנית תוף ל-50 כדור. מתאימה לאקדחי גלוק  9 מ״מ 17, 19.

בנויה מפולימר DuPont® Zytel.

לחלק העליון של המחסנית יש תוספת פנימית מפלדה לאורך המחסנית.

מיוצר בארה"ב

מלאי מוגבל- מחסנית תוף ל-30 כדור לגלוק 17, 19- ProMag-USA

במלאי

559

מחסנית תוף ל-30 כדור. מתאימה לאקדחי גלוק  9 מ״מ 17, 19.

בנויה מפולימר DuPont® Zytel.

מיוצר בארה"ב